Tag: skatteetaten

Næringslivet mot skattesnyteri

Næringslivet mot skattesnyteri

| 29. august 2016

Ni av ti norske næringsdrivende mener skatteunndragelser er uakseptabelt. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort på vegne av Skatteetaten, blant daglige ledere i norske virksomheter. 87 prosent av de spurte lederne mener skatteunndragelser er både uakseptabelt og alvorlig, 5 prosent mener det er uakseptabelt men mindre alvorlig, mens 2 prosent av lederne i norske […]

Les mer

Tverretatlig a-krim samarbeid

Tverretatlig a-krim samarbeid

| 21. juni 2016

Riksrevisjonen peker på noen utfordringer med det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Skattedirektøren er enig i konklusjonene, men mener mye allerede har blitt bedre. – Manglende etterforskningskapasitet i politiet og hindringer som taushetspliktbestemmelsene skaper, har ført til at for få saker oppklares, men samarbeidet gjør oss bedre, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Riksrevisjonen legger i dag […]

Les mer

Skjerper kampen mot a-krim

Skjerper kampen mot a-krim

| 12. juni 2016

Nytt tverretatlig senter for etterretning og analyse skal skjerpe politiets og kontrolletatenes kamp mot arbeidsmarkedskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Senteret er lokalisert hos Økokrim i Oslo og elleve medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten skal sammen utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger for å hjelpe etatene å prioritere innsatsen mot a-krim. Senteret er en […]

Les mer

En nødvendig omlegging av skattekontorstrukturen

En nødvendig omlegging av skattekontorstrukturen

| 1. juni 2016

Skatteetaten har levert et forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet. Det foreslås færre og større enheter hvor dagens 107 kontorer slås sammen til 53. – Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd […]

Les mer

Betal nå – unngå renter på restskatten

Betal nå – unngå renter på restskatten

| 26. mai 2016

Har du fått restskatt og betaler det du skylder innen 31. mai, slipper du å betale renter av beløpet. Den foreløpige skatteberegningen du finner i selvangivelsen gir en god indikasjon på om du har betalt for mye eller lite i skatt i løpet av fjoråret. Vet du allerede nå at du må betale restskatt, har du […]

Les mer

Skatteetaten øker kontroller

Skatteetaten øker kontroller

| 26. april 2016

600 millioner kroner ble i fjor forsøkt unndratt ved salg og utleie av bolig, nå øker Skatteetaten kontrollvirksomheten. Hvert år gjør Skatteetaten en risikovurdering av hvilke områder som skal sjekkes ekstra nøye når selvangivelsen behandles. Årets analyser viser at det fremdeles gjøres mye feil på områder Skatteetaten har kontrollert tidligere. – Hensikten med kontrollvirksomheten er å […]

Les mer

Mange sjekker ikke selvangivelsen

Mange sjekker ikke selvangivelsen

| 31. mars 2016

Nesten én av ti nordmenn sjekker aldri selvangivelsen, og én av fire bruker under fem minutter på den. Det viser en fersk undersøkelse fra Storebrand. – Passivitet kan koste deg tusenlapper, sier forbrukerøkonom Kristina Picard. Én av fire nordmenn sier de bruker fem minutter eller mindre på selvangivelsen hvert år. Av disse er det åtte […]

Les mer