Tag: eu

EBAs stresstest bekrefter Nordeas posisjon

EBAs stresstest bekrefter Nordeas posisjon

| 5. august 2016

Nordea var omfattet av den EU-dekkende stresstesten for 2016, som er gjennomført av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (European Banking Authority, EBA) i samarbeid med Finansinspektionen i Sverige, Europakommisjonen (EU) og Det europeiske rådet for systemrisiko (European Systemic Risk Board, ESRB). Nordeas solide kapitalposisjon og forretningsmodell bekreftes av EBAs felles stresstest for EU, som nylig ble offentliggjort. I […]

Les mer

Roaming blir billigere i EU

Roaming blir billigere i EU

| 23. april 2016

– Mange har fått seg en overraskelse når telefonregningen har kommet etter et utenlandsbesøk. Det har vært dyrt å bruke mobiltelefon og data på reise i Europa, og det vil regjeringen gjøre noe med. Nå innlemmes EUs regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen, slik at også norske brukere etter hvert kan få lavere […]

Les mer

Ny EU-sikkerhet en trussel for norsk e-handel?

Ny EU-sikkerhet en trussel for norsk e-handel?

| 5. april 2016

Nye EU-regler om kortbetalinger over nettet som har til formål å minske stigende internasjonalt kortmisbruk, gjør at betalingsbransjen blir tvunget til å innføre obligatoriske sikkerhetsmekanismer. Bra for sikkerheten, men en potensiell trussel, melder betalingsleverandøren. De velger å benytte dette som en mulighet og vil løse problemet med skanningsteknologi. EU-reglene implementeres for øyeblikket over hele Europa […]

Les mer