Tag: eiendomsskatt

Billigere å leie enn å kjøpe i Oslo

Billigere å leie enn å kjøpe i Oslo

| 12. januar 2017

Når du er i boligmarkedet er det viktig å ta de rette avgjørelsene, siden konsekvensene er så store. Ett av valgene er om du skal kjøpe eller leie. Og med økende boligpriser har valget blitt enklere. Mens salgsprisen har økt med over 23 % i 2016, har leieprisen vært stabile. Nå vil leietakere kunne betale mindre ved […]

Les mer

Ingen ny boligskatt

Ingen ny boligskatt

| 5. mai 2016

-Dette er en full seier for oss, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL), etter at skatteforliket nå foreligger. -Det står ikke ett ord om at ligningsverdiene for hus og bolig skal økes, eller at formuesskatten skal økes, eller at det innføres en ny statlig bolig- eller eiendomsskatt, sier Batta. Det startet med at […]

Les mer

Skatteetaten øker kontroller

Skatteetaten øker kontroller

| 26. april 2016

600 millioner kroner ble i fjor forsøkt unndratt ved salg og utleie av bolig, nå øker Skatteetaten kontrollvirksomheten. Hvert år gjør Skatteetaten en risikovurdering av hvilke områder som skal sjekkes ekstra nøye når selvangivelsen behandles. Årets analyser viser at det fremdeles gjøres mye feil på områder Skatteetaten har kontrollert tidligere. – Hensikten med kontrollvirksomheten er å […]

Les mer

Spør kommuner om eiendomsskatt

Spør kommuner om eiendomsskatt

| 19. april 2016

Sivilombudsmannen spør alle landets kommuner som har eiendomsskatt om hvordan de håndterer søknader om nedsettelse eller ettergivelse av denne skatten. Bakgrunn er klager til ombudsmannen som viser varierende og til dels lovstridig praksis i kommunene. – Hensikten med henvendelsen er å avdekke omfanget av den ulike behandlingen og gjøre kommunene oppmerksom på et eventuelt behov […]

Les mer