Tag: arbeidstilsynet

Tverretatlig a-krim samarbeid

Tverretatlig a-krim samarbeid

| 21. juni 2016

Riksrevisjonen peker på noen utfordringer med det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Skattedirektøren er enig i konklusjonene, men mener mye allerede har blitt bedre. – Manglende etterforskningskapasitet i politiet og hindringer som taushetspliktbestemmelsene skaper, har ført til at for få saker oppklares, men samarbeidet gjør oss bedre, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Riksrevisjonen legger i dag […]

Les mer

Skjerper kampen mot a-krim

Skjerper kampen mot a-krim

| 12. juni 2016

Nytt tverretatlig senter for etterretning og analyse skal skjerpe politiets og kontrolletatenes kamp mot arbeidsmarkedskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Senteret er lokalisert hos Økokrim i Oslo og elleve medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten skal sammen utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger for å hjelpe etatene å prioritere innsatsen mot a-krim. Senteret er en […]

Les mer

Død, sykdom og skader på jobb kostbart

Død, sykdom og skader på jobb kostbart

| 27. april 2016

Dødsfall, sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. – Mye kunne vært unngått med bedre forebygging. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. SINTEF har på oppdrag fra Arbeidstilsynet gjennomført en studie som estimerer […]

Les mer